Client Managers

Läs mer om vårt Client Managers Team

Våra Client Managers är våra proffs när det kommer till rådgivning samt hantering av våra kunders IP rättigheter.

De hanterar förvärv, domännamnstvister, kommer med rekommendationer angående våra kunders portföljer samt hjälper dem att sätta en tydlig strategi för hanteringen av deras IP rättigheter.

För att trivas här ska du vara bekväm med att hantera kritiska frågor gällande några av våra kunders mest värdefulla tillgångar, trivas med att arbeta tätt ihop med samtliga avdelningar på Ports Group och framförallt ha ett professionellt synsätt på affärer och relationer.

Avdelningen finns representerad på alla våra tre kontor.

Jag får dagligen arbeta med våra kunder och vara en del av deras strategiska plan kring IP-relaterade frågor. Det är utvecklande, vi är ett hungrigt bolag som vill framåt hela tiden”

Casper Carning
Client Manager och Ports Group:are sedan 2015.